marksonade-analuus

Hea SEO märksõnade tööriista võimalused

Vahel küsitakse minult SEO tööriistade soovitusi. Kuid kuuldes, et nendega kaasneb igakuine kulu, lükkub sobiva tööriista valimine tihti määramata aega.

Kirjutan lähiajal postitused, mis tutvustavad SEO töödeks vajalike tööriistade võimalusi ja loodetavasti aitavad sul leida sobivaimat lahendust kõigist võimalikest.

 

Lehesisese SEO olulisim tegevus on luua sisu vastavalt märksõnadele, mida otsitakse.

Selles postituses kirjutan lähemalt märksõnade analüüsiks sobiva vahendi valimisest.

Postitus on suunatud ennekõike klientide veebilehtede haldajatele ja sisu loojatele, kes soovivad luua kliendile lisandväärtust. Loodan, et ka enda veebilehega toimetajad saavad siit paar uut mõtet. Muide, märksõnade analüüs on minuga koostööd tehes teenuste hinna sees.

Hea abiline märksõnade analüüsiks säästab oluliselt aega, mis kokkuvõttes tähendab säästu tööajalt ja -maksumuselt.

 

Mainin etteruttavalt ära, et kasutan Kwfinder.com võimalusi, ning julgen seda rakendust kaheaastase kogemuse põhjal igati soovitada. Nii saavad kärsitumad lugejad lõpuni lugemise asemel juba tööriista piiratud tasuta võimalusi proovida.

Mis võimalusi peab siis hea töövahend pakkuma?

 

Märksõnade soovitused

See võib tunduda ilmselge, aga ütlen selle välja. Sisestades esmase märksõna, peavad tööriistast vastuseks tulema selle sõna otsinguga seotud märksõnad.

Google algoritmid suudavad enamasti kaunis hästi ära arvata ja soovitada, missugused otsingusõnade või –fraasidega otsitakse veel infot selle teema kohta. Nii on selge, kuidas otsijad selles valdkonnas internetist lisainfot otsivad.

Otsijate märksõnade valik ja kõnepruuk võib valdkonnas sees olevale asjatundjale tunduda ehk kummalinegi, aga kui nii otsitakse, siis tuleb ka nii veebilehel sõnastatud vastuseid pakkuda.

Hea rakendus leiab ka sama otsingutüvega algavaid pikemaid otsingufraase, millele optimeerimine on enamasti tulemuslikum, kui lühikese ja üldisene sõnakujule. Kwfinderis on see võimalus "Autocomplete" nime all.

 

Märksõnade olulisus ja sorteerimine

Kõik tööriista poolt pakutud vasted on selles valdkonnas olulised, kuid mitte sellele kindlale veebilehele olulised - enamasti keskendub veebileht kõigist valdkonnas võimalikest ainult mõningatele teenustele.

Seetõttu säästab oluliselt aega märksõnade sorteerimise võimalus rakenduses. Kwfinder pakub võimalusi sorteerida soovitatud märksõnadest välja vasted, mis sisaldavad kindlat sõna, või ei sisalda kindlat sõna.

Lisaks on võimalik luua nimekiri märksõnadest, millega teenust otsitakse. Nimekirjast saab valida märksõnad lehel kasutamiseks ja mõelda, missugused neist kuuluvad teenuste lehtedele, missugused artiklitele, ning mida saab mujal kasutada.

Märksõnu sorteerida võib ka Excelis või muus tabeltöötlusprogrammis. See on isiklik eelistus, mis hetkel Excel kasutusele võtta. Rakenduses eelnev sorteerimine säästab minu hinnangul märgatavalt aega.

 

Otsingumaht vastavas keeles ja piirkonnas

Teine kriitiline info on iga märksõna otsingumaht, vastavalt kasutatavale keelele ja piirkonnale.

Google pakutav tasuta märksõnade analüüsivahend Keyword Planner, millega on AdWords kontode haldurid hästi tuttavad, näitab kahjuks otsingumahte ainult vahemikes

AdWords MMC kontode omanikel on ligipääs mahtu näitavale Keyword Plannerile, millest saab märksõnade info tabeltöötluseks tabelisse eksportida, seal analüüsida.

Kokkuvõttes annavad Google pakutavad tasuta töövahendid esmase info, millest ei piisa SEO mõistes veebilehtede planeerimiseks, sest kohene hinnang märksõna raskusastmele ja teised olulised SEO näitajad on puudu.

Parimal juhul sobivad Google pakutavad ja teised tasuta vahendid märksõnaideede esmaseks kaardistamiseks, mida sobiva vahendiga lähemalt uurida.

 

Kohene hinnang märksõna „raskusastmele“

Igale märksõnale vastavalt annavad otsimootorid erinevad vastused. Märksõnade analüüsis on parim ajakasutus saada kohe mingisugunegi esmane hinnang esilehele jõudmise shansile, kui hakata igale märksõnale pakutavaid esilehe vasteid eraldi üle vaatama.

Järgmine etapp peale märksõnade välja valimist on otsingutega esile tulevate lehtede TOP 10 ise või eritööriistaga üle vaadata ja neile täpsem hinnang anda, kuid see toimub reeglina peale märksõnade välja valimist.

 

Valitud märksõnade järjestamine oluliste näitajate järgi

Nüüdseks on olemas esmane otsingusõna, mida tööriistas otsitud. Selle baasil näitab tööriist teisi soovituslikke otsingusõnu, mille hulgast on mõnedki veel välja valitud, ning uude nimekirja lisatud.

Kuidas neist kõige olulisemat välja valida, millele alustada sisu loomist? Siin tuleb appi järjestamise võimalus.

Otsingumahu alusel. Klikihindade järgi. Konkurentsi järgi.

Märksõnade järjestamine rakenduses endas on taas mugavam, kui Excelis. Väiksemamahuliste tööde puhul ei pruugi alati Excelit vajagi olla.

 

Valitud märksõnade eksport Exceli tabelisse

Excel on asendamatu töövahend märksõnade ja sisu planeerimisel hetkest, kui artiklite arvu ei saa ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Mingil hetkel on mahukama lehega tegeledes ülevaatlikku tabelit vaja, ning selle ekspordivõimalus lihtsustab töövoogu.

 

Kohene ülevaade Google otsingutulemustest selle märksõnaga

Märksõna juures on ainult hea näha kohe ka otsingumootori esilehel olevaid veebilehti – konkurente. Ning kohe kiirelt hinnata, kas see märksõna on parim võimalik valik, millega tasub esilehe positsiooni (ja sellega kaasnevate tasuta külastuste pärast!)  SEO töödesse edasi panustada.

Ülalolevad on olulisemad võimalused, mida ühelt healt märksõnade rakenduselt oodata.

 

PS, endale ainsat veebilehte tehes piisab ka Kwfinderi tasuta võimalustest, viiest otsingust päevas. Nii saab nädala jooksul enda valdkond kaardistatud edasiste tegevuste planeerimiseks.

 

Minu eelistatud hea hinna-kvaliteedi suhtega töövahend - Kwfinder.com.

Kuutasu aastase paketi korral ~26 €.

Alternatiivina kiidab tuttav SEO spetsialist Keywordtool.io-d.

Kuutasu aastase paketi korral ~37 €.