4 olulist veebilehe ülesannet

Efektiivne veebileht on nagu Hunt Kriimsilm. Täidab mitmeid erinevaid rolle. Siin on 4 erinevat ülesannet, millega tegeleb iga koduleht ja e-pood.

kodulehe loomine

Leitavus oluliste märksõnadega internetiotsingus

Ülioluline veebilehe ülesanne on olla otsingus leitav. Mitte ainult ettevõtte nimega, vaid ka märksõnadega, millega klient vajalikku teenust otsib. Vastasel juhul ei leia otsingumootoritest teenust otsivad kliendid veebilehte üles, ning üks hea turunduskanal jääb kasutamata.

Rääkides ettevõtte nimest, on tõenäoliselt uuel kliendil üsna ükskõik, kas teenusepakkuja nimi on PrilliabiTallinnas OÜ, Prillideremont OÜ, Pr1ll24 OÜ või VanadPrillidKorda OÜ.

Firma nime otsivad vähesed inimesed, kes juba firmast kuulnud on.

Enamik kliente, kes veel kindla ettevõtte kasuks otsustanud ei ole, otsivad märksõnu lähtuvalt enda küsimusest.

Nad otsivad teenust, mitte firmat. Märksõnu nagu "Prillide parandus" või "prillide remont".

Eelnevatele hüpoteetilistele firmadele, kes tegelevad prillide remondiga, on just need märksõnad leitavuse jaoks olulised. Kindlasti on ka Sinu valdkonnas omad, olulisemad märksõnad, millega tasub leitavaks saada.

Külastajas usalduse äratamine

Lehele jõudvat klienti huvitab üheselt arusaadav info, kas ta saab enda küsimusele sellelt veebilehelt lahenduse. Kas siin tasub esitada päring?

Siin on mõningad lehe elemendid, mis aitavad äratada kliendis usaldust. Kas valida neist lehele üks või mitu? Mitu on parem. Strateegiline paigutus lehel on oluline. Paigutan need suhtelisse tähtsuse järjekorda.

  • Klientide referentsid
  • Tehtud tööd
  • Kliendile kasulikud artiklid
  • Oma ettevõtte tutvustamine

Sõbralik külastaja suunamine lehel järgmise tegevuseni

Veebileht ei peaks olema ainult visiitkaart, mille allservas on mobiilinumber.

Igal lehel tasub sõbralikult suunata külastajat järgmisele tegevusele. See tõstab lehelt saadud päringute määra.

Avalehele jõudnud kliendile tasub pakkuda võimalust tutvuda teenustega.

Igale lehele ja igasse artiklisse tasub lisada soovitus järgmiseks tegevuseks. Näiteks "Tutvu järgmisena ka selle põneva artikliga", või "Loe lähemalt teenusest X".

Siin on näited soovitud tegevustest, mida potentsiaalne klient võib lehel teha.

  • Esitada päring
  • Sooritada ost
  • Liituda meililistiga
  • Jagada lehel olevat sisu edasi sotsiaalmeedias

Seadistatud analüütika annab omanikule põnevat tagasisidet

Veebilehed ei jutusta teenusepakkuja lugu ainult külastajatele, vaid ka külastuste lugu teenusepakkujale.

Korrektselt seadistatud Google Analytics-i andmete jälgimine annab palju kasulikku tagasisidet. Selle põhjal saab teha järeldusi, mis kodulehel tegelikult toimib. Ning kuidas saab parendada seda, mis ei toimi.

Missugustest kanalitest jõuavad külastajad lehele? Google otsing? Sotsiaalmeedia? Muu?
Üks kanal on tunduvalt efektiivsem? Siis tasub sinna paremate tulemuste jaoks panustada rohkem.

Missugustelt sisulehtedelt lahkuvad potentsiaalsed kliendid?
Sisu osaline ümberkirjutamine, või lehel asuvate elementide ümberpaigutamine aitab vähendada kohe lehelt lahkuvate potentsiaalsete klientide protsenti.

Kes on veebilehe külastajad? Kus nad asuvad? Mis on nende huvid?
Teadaolevad huvid ja asukoht on üheks lähtepunktiks reklaamikampaaniaid planeerides, kas Facebooki või Google reklaame seadistades ning hiljem paremate tulemuste nimel optimeerides.

Missuguste märksõnade otsinguga külastajad lehele jõudsid?
Kui Google Analytics on liidestatud teise Google tööriistaga, Google Search Console, on võimalik Analytics-is jälgida, missuguste märksõnadega on veebileht Google otsingus leitav.

Missugust märksõna otsis inimene, kes jõudis veebilehele, ning võttis ühendust.
Siis saab lehe sisu optimeerida kõige efektiivsemale märksõnale, mis aitab lehele tuua veelgi rohkem külastajaid ja päringuid.

Mis on ühist külastajatel, kes esitavad lehe kaudu päringu?
Kas nad jõudsid lehele teatud kanali kaudu? Teatud otsingu kaudu? Vanusegrupp? Asukoht? Olulisi asju teades saab planeerida paremaid turunduskampaaniaid ja valida kanaleid, kus leitavusele rohkem panustada.

Suuremate reklaamikontodega tegeledes olen tihti avastanud, et mõningatest väikelinnadest saabub päringuid rohkem, kui suurlinnadest. Seega tasus edasised reklaamikampaaniad sihtida just neisse väikelinnadesse.

Google Analyticsi ajalugu on ka esimene asi, mida turundajad küsivad, kui nende poole pöörduda sooviga "Soovin rohkem päringuid".

Rohkem - võrreldes millega? Varasemate Analytics-is nähtuvate tulemustega.

See oli ülevaade mõningatest ülesannetest, mida veebileht tegelikult täidab. Aitäh Sulle, et lõpuni lugesid.

Kui soovid abi enda veebilehe planeerimisega, või olemasolevalt lehelt paremate tulemuste saamisega, kirjuta mulle.