Kodulehe valmistamine täislahendusena

Lähtun veebilehtede valmistamisel eelkõige otsingumootoritele optimeerimise põhimõtetest. Nii saab koduleht otsingus kõige paremini leitavaks, ning jõuab ka otsingumootorites heale positsioonile.

See tähendab väärtuslike tasuta külastuste kasvu.

Koduleht peab otsingumootoritele optimeerimise mõistes olema ennekõike

  • Õigete märksõnadele vastava tekstilise sisuga
  • Lihtsa ja selge kujundusega
  • Kiirelt laadiv ja segavate iluelementideta

Siis saab veebileht otsijatele kenasti leitavaks. Lühike lugu ühest tehtud tööst on üleval tehtud tööde lehel.

 

Kodulehe valmistamise protsess on reeglina järgmine

Alustuseks kohtume. Vestleme Sinu soovidest ja kodulehe kaudu pakutavast teenusest. Nii saan ülevaate kõigest olulisest, mida koduleht ja lehel edastatav sisu peab toetama.

Siis oskan parima tulemuse saavutamiseks kaasa mõelda.

Samuti vaatame koos üle mõned veebilehed, mille kujundus või muu omadus Sulle meeldib. Saan aimu, mis suunas kujundust planeerida.

Seejärel lepime kokku tööde mahus, etappide teostamise tähtaegades ja teistes vajalikes tingimustes.

 

Kodulehe valmistamine algab

Valime serveriteenuse pakkuja. Saan uue kodulehe majutamisele pakkuda "letihinnast" soodsamat hinda. Vajadusel juhendan ka veebiaadressi ehk domeeni otsimisel.

 

Seejärel teostan märksõnade analüüsi ja konkurentide analüüsi. Selguvad märksõnad, millega tegelikult otsitakse kodulehel pakutavat toodet-teenust.

 

Sisu planeerimine. Märksõnade alusel on selge, missugused alamlehed on vaja luua kodulehele. Vastavalt missugustele märksõnadele ja missuguse tekstilise mahuga.

 

Sisu loomine. Otsingumootorites tulevad veebilehed esile neile loodud sisu tõttu. Aitan luua sisu vajalikele lehtedele. Hea koduleht vajab parimate praktikate kohaselt igale olulisele teenusele eraldi lehte. Enamasti valmib kodulehele 2-5 teenuse lehte.

 

Artiklite osa loomine. Või nimetame seda blogiks, ning artikleid blogipostitusteks.

Need teenuste lehtedest eraldiseisvad tekstilised lehed võimaldavad Sinu klientidel kodulehte paremini üles leida. Seda ka oluliste märksõnadega, mida teenuste lehtedel kasutada ei ole mõistlik.

 

Kodulehe kujunduse planeerimine. Parimate praktikate kohaselt järgneb kujundus sisule - sest keeruline on panna lukku esimesena kujundus, ning seejärel hakata sinna teksti sobitama. Algul oleme koos välja valinud kujunduse suuna, nüüd teeme viimased valikud.

 

Kodulehe teostamine. Lisaks kõige olulisematele lehtedele - teenuste kirjeldustele ja blogipostitustele on vaja tervikusse liita ka avaleht, ettevõtte tutvustus ning kontaktileht koos soovitud lisadega.

Otsingumootoritele optimeerimise mõistes eeldab see oluliste märksõnade ära jagamist igale lehele, prioriteetide järjekorras. Nii saab Sinu uus koduleht võimalikult paljude otsingute juures leitavaks. Senised mõtted saavad siinkohal vormilise kuju. 

 

Tekstide toimetamine ja optimeerimine. Ülevaade märksõnadest ja sisu loomine on pool tehtud tööd. Teine pool on loodud sisu toimetada, kujundades nii loodud tekstidest otsingumootorite jaoks optimeeritud alamlehed, koos kõigi vajalike elementidega. 

 

Vajadusel logo kujundamine ja lehele minevate fotode töötlemine. Saan aidata vajalike kujundustöödega. Samuti vajavad kodulehele minevad fotod optimeerimist ning sobivasse mõõtu sättimist. 

 

Vajadusel kodulehele mitmekeelsuse seadistamine. Mitmekeelne leht eeldab reeglina ka märksõnade analüüsi teises keeles ja ühes keeles olemas oleva sisu tõlkimist teise keelde. Saan aidata korraldada. 

 

Kodulehe täiendav seadistamine ja optimeerimine. Kui koduleht koos sisuliste lehtedega on soovitud kujul valmimas, vajab see viimase puudutusena tehnilise lehesisese optimeerimise mõistes täiendavat seadistamist.

 

Google Analyticsi seadistamine. Nii lehesisene seadistus, kui konto enda seadistamine. Siis on olemas selge ülevaade kodulehe külastatavusest. Saab selgeks, kuskaudu jõuavad külastajad kodulehele. Mis lehti nad seal vaatavad. Ning mis kanalitest või kampaaniatest lehele jõudnud külastajad teevad päringuid.

 

Google Search Console seadistamine. Google Search Console teine oluline vahend, mis annab Analyticsit täiendava ülevaate veebilehe leitavusest Googles.

 

Kodulehe kasutuskoolitus. Olemasoleva sisu toimetamine ja uue sisu lisamine on lihtne. Aitan kodulehe haldusliidest kasutama õppida. Nii oskad kodulehega ise edasi toimetada. Kas olemasolevat sisu muutes, või lisades uut infot lehele.

 

Lehevälise SEO plaani koostamine. Valminud koduleht tuleb otsingus ise esile (jõuab Google esimestele lehtedele) ainult juhul, kui konkurendid selles valdkonnas ei panusta SEO töödele.

Kiiremini esile tulemiseks, või vähegi konkurentsitihedas valdkonnas esile tulemiseks vajab koduleht leheväliseid SEO töid, teisisõnu sisuturunduse abi.

 

Esmase sisuturundusplaani koostamine. Selgitan lehe kasutuskoolituse käigus ka sisuturunduseks vajalikke tegevusi, et kodulehe külastatavus suureneks. Et lehele jõuaksid just seal pakutavaid teenuseid otsivad külastajad nii sisuturunduse kaudu, kui ka otsingust.

 

Siinkohal on koduleht toimiv ning valmis üle andmiseks.

Kui koduleht valmis, saan abiks olla ka alljärgnevaga.

 

Google AdWords reklaamide seadistamine ja haldus. Uhiuus ja optimeeritud veebileht tuleb otsingus hästi esile kuni 6 kuu jooksul. "Hästi esile" tähendab, et leht jõuab oluliste märksõnadega Google esilehele ja esilehe positsioon tagab kiire tasuta külastuste kasvu.

Google AdWords reklaamid aitavad kodulehel Google otsingus kohe leitavaks saada. Täpselt seadistatud ja kõrge kvaliteedihinnanguga reklaamid tagavad kuni 50% säästu reklaamikuludelt.

 

Sisuloome ja -haldus. Tõenäoliselt jäid märksõnade analüüsist üle mõned olulised märksõnad, millega tasub leitav olla. Kuid mida ei õnnestunud kasutada lehele loodud sisulistel lehtedel.

Saan aidata uute blogipostituste loomisega igakuiselt ja kokku lepitud mahus. Nii tekivad juurde märksõnadega uued lehed, mis teevad valminud veebilehe leitavaks rohkematele otsijatele.

 

Sisuturundus ja lehevälise SEO haldus. Sisuturundus ja lehevälised SEO tööd aitavad kodulehel võimalikult kiiresti otsingus esile tulla, suurendades lehele jõudvate klientide arvu.

 

Kas siinkohal saan Sulle uue kodulehe teostamisega või olemasoleva kodulehe optimeerimisega abiks olla? Kirjuta mulle ja arutame.